vergelijkonlinewerkplek.nl is een vergelijkingssite van online werkplek abonnementen van diverse aanbieders. vergelijkonlinewerkplek.nl heeft als doel om consumenten, bedrijven en instellingen objectief te informeren over en vergelijken van online werkplek diensten met tarieven van verschillende aanbieders. Er bestaat tevens de mogelijkheid om, zonder betaling van provisies aan vergelijkonlinewerkplek.nl, een abonnement te bestellen.

Op deze site bieden wij u de mogelijkheid om kosteloos de diensten en tarieven met elkaar te vergelijken en te bestellen.

Alle op deze site beschikbare informatie is afkomstig van verschillende kanalen van de diverse aanbieders en daarom kunnen wij niet instaan voor de juistheid hiervan. Foutief gecommuniceerde of gehanteerde informatie is geheel voor risico van de gebruiker van deze website. De gebruiker stemt toe vergelijkonlinewerkplek.nl dan ook niet aansprakelijk te stellen voor eventueel negatieve gevolgen door het gebruik hiervan.

vergelijkonlinewerkplek.nl is eigendom van Frits. De op de site vertoonde informatie wordt met uiterste zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens kunnen wij niet instaan en daarom aanvaard Frits geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze website treft u links aan naar andere websites. Hoewel de websites van derden met zorg zijn geselecteerd, kan Frits geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik door die organisaties van uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.