Aanbieder

Hosted.nl

Mallemoolen 23 6901GS Zevenaar
+31 (0)316 712450

Hosted.nl is een kerngezonde, gedreven en innovatieve onderneming, die financieel onafhankelijk is. Onze klanten variëren van lokale middenstanders, tot particulieren en grote bedrijven.

Ook zijn wij graag van dienst voor clubs, verenigingen, scholen en stichtingen. Hosted.nl richt zich voornamelijk op de Benelux, maar zegt geen ‘nee’ tegen een samenwerking in landen buiten de Benelux.